Wpisz numer omawianego (lub nowy) punkt Kodyfikatora 2022


Wpisz propozycję zmiany (lub nowy tekst) zgłaszanego punktu Kodyfikatora 2022


Prześlij plik "pdf" z szerszym opisem proponowanej zmiany


Podaj imię, nazwisko, klub PZM, mail kontaktowy